Silsilah Keluarga Besar Buyut RancangHarga:Rp. 15.000
Sistem Pembayaran:Didi Wahyudi Bank Mandiri KCP Cirebon Rek : 1340005832901
Detailed Info:
Silsilah Keluarga Besar Buyut Rancang
C I R E B O N

 SIAPAKAH BUYUT RANCANG


SILSILAH KELUARGA BESAR BUYUT RANCANG

No

Nama Sangyang

 

Nama Nabi

 

1

NABI ADAM AS

NABI ADAM AS

2

NABI SIS AS

NABI SIS AS

3

SAYYID ANWAR / NURUHU SANGHYANG NURCAHYA

SAYYID ANWAS

4

SANGHYANG NURASA /SU’UR

SAYYID KINAN

5

SANGHYANG WENANG / NUBUH

SAYYID MAHAK

6

SANGHYANG TUNGGAL / SRI MAHA PUNGGUNG AWAL / JALULA

SAYYID BARID

7

SANGHYANG GURU DI GUNUNG TENGGURU HIMALAYA

NABI IDRIS AS

8

BHATARA BHRAHMANA

NABI MALKA  AS

9

BHRAHMANI RARAS

NABI NUH  AS

10

HYANG TRI TUSTA

S A I N

11

BAGAWAN HANOMAN YASA

ARKAKAS

12

BAGAWAN SAMBRANA

SOLEH

13

BAGAWAN SEKUTREM

ABDUL SHOLEH

14

BAGAWAN SAKRI

MALIK

15

BAGAWAN PALASARA

RAGUP

16

BAGAWAN ABIYASA

SARUH

17

PANDU DEWANATA

PAHUR

18

ARJUNA / ADIPATI SURYALAGA

AJAR

19

ABI MANYU / ANOM PERMADI

NABI IBROHIM AS

20

PARI KESIT / PURBA SANGARA

NABI ISMAIL  AS

21

AJI HUDAYANA

SABIT

22

AGENDRAYANA

YUJAH

23

SETRA YANA / PRABU JAYABAYA

YUFUD

24

JAYA WIJAYA GUNG

T E R A

25

JAYA MISENA

TAMHUL

26

PRABU KUSUMA WICITRA

MANAWAH

27

PRABU CITRASOMA

O D E

28

PRABU PANCA DRIYA LINUWIH

A S A D

29

PRABU ANGING DRIYA

ADNAN

30

PRABU RAJA  SELACALA / ANGLING DARMA

M A AD

31

HYANG SRI MAHA PUNGGUNG ACIH

ILYAS

 

No

Nama Sangyang

Nama Nabi

32

PRABU KENDI KAWAN / DEWA NATA CENGKAR

MUDRIKAH

33

RESI KENDUYUAN

KHUZAEMAH

34

LEMBU AMI LUHUR

KINAN

35

RAWIS RANGGA

QURAAESYIN

36

PRABU LELEAN / MAHA RAJA ADI MULYA

MALIK

37

CIYUNG WANARA

FIHRIN

38

DEWI PURBASARI

GHOLIB

39

PRABU LINGGA HYANG

LAWE

40

PRABU LINGGA WESI

KHUB

41

PRABU WASTU KENCANA

ABU MARRAH

42

PRABU SUSUK TUNGGAL

KILAB

43

PRABU BANYAK LARANG

ZABID

44

PRABU BANYAK WANGI

ABDUL MANAF

45

PRABU MUNDING KAWATI

QOSIM

46

PRABU ANGGALARANG

ABDUL MUTHOLLIB

47

PRABU SILIWANGI

ABDULLAH

48

RATU MAS RARA SANTANG/ SYARIFAH MUDAIM

NABI MUHAMMAD SAW

49

GUSTI SINUHUN GUNUNG JATI / SYARIF HIDAYATULLAH

SITI FATIMAH

50

PANGERAN PASAREAN

SAYYIDINA KHUSEN

51

PANGERAN DIPATI CARBON

SAYYIDINA ZAENAL ABIDIN

52

PANEMBAHAN RATU

MUHAMMAD BAKIR

53

PANGERAN DIPATI ANOM CARBON

JA’FAR SHODIQ IRAK

54

PANEMBAHAN GIRI LAYA

HASYIM AL-KAMIL / JUMADIL KUBRO

55

SULTAN RAJA SYAMSUDDIN

IDRIS

56

SULTAN RAJA TAJUL ARIFIN JAMALUDDIN

AL-FAKIR

57

SULTAN SEPUH RAJA JAENUDDIN

AKHMAD

58

SULTAN SEPUH RAJA SENA MOH. JAENUDDIN

UBAEDILLAH

59

Dengan istri sepuh punya anak selalu meningg al ketika masih kecil, pada saat isterinya me lahirkan anak laki-laki kembali Beliau member nya anak itu Abu Khayyat, dengan harapan anak itu bisa tumbuh dan dewasa, agar kelak bisa menggantikan kedudukan Beliau, dan setelah usianya lima tahun lebih, Beliau melengkapi nama anak itu Pangeran Penengah Abu Khayat Surya Negara, kemudian dua tahun setelah kelahiran Abu Khayat, lahir lagi seorang anak laki-laki, Beliau memberinya nama Pangeran Idrus, nama guru beliau seorang ahli hadis. Kemudian nama adiknya itu dilengkapi dengan nama Pangeran Idrus Surya Kusuma Jayanegara

MUHAMMAD

 

60

PANGERAN IDRUS SURYA KUSUMA JAYANEGARA

ALWI

61

PANGERAN TIMUR SURYA KUSUMA JAYANEGARA / H. AHMAD BAEDOWI / P.TON / KI KURE / WALI JAWA

ALI GAYAM

62

PANGERAN JAYA KUSUMA /KI JUKIM / AH. MARZUKI

MUHAMMAD

63

NYAI KOMARIYAH

ALWI MESIR

64

Rd. KHOLIL ABDULLAH

ABDUL MALIK INDIA

65

DEWI AGUSTIANI, OOM KOMARIYAH, ZAKIYAH FIKRI YULIANA.

AMIR

67

HIELDA REIHANA, BINTANG KIRANA JAYANEGARA

JAMALUDDIN KAMBOJA

68

 

NURUL ALAM

69

 

SYARIF ABDULLAH MESIR

70

 

SYARIF HIDAYATULLAH / SUNAN GUNUNG JATI

71

 

PANGERAN PASAREAN

72

 

PANGERAN DIPATI CARBON

73

 

PANEMBAHAN RATU

74

 

PANGERAN DIPATI ANOM CARBON

75

 

PANEMBAHAN GIRI LAYA

76

 

SULTAN RAJA SYAMSUDDIN

77

 

SULTAN RAJA TAJUL ARIFIN JAMALUDDIN

78

 

SULTAN SEPUH RAJA JAENUDDIN

79

 

SULTAN SEPUH RAJA SENA MOH. JAENUDDIN

80

 

PANGERAN IDRUS SURYA KUSUMA JAYANEGARA

81

 

PANGERAN TIMUR SURYA KUSUMA JAYANEGARA / H. AHMAD BAEDOWI / P.TON / KI KURE / WALI JAWA

82

 

PANGERAN JAYA KUSUMA / KI JUKIM / AH. MARZUKI

83

 

NYAI KOMARIYAH

84

 

Rd. KHOLIL ABDULLAH

85

 

DEWI AGUSTIANI, OOM KOMARIYAH, ZAKIYAH FIKRI YULIANA

86

 

HIELDA REIHANA, BINTANG KIRANA JAYANEGARA

 
775 Views | 1 Komentar Filed Under: Other
Bookmark and Share
Post Order
Nama*
Email*
No. Telepon
Keterangan*
 

Masukkan Kode:
 
Assyafieq, pada 2012-12-21 14:21:00 berpesan:
menarik juga....tp coba ulas tentang peninggalan ki kure yang di desa setu kulon yaitu tentang sejarah dari tajug gede yang sekarang jadi masjid
Post Comment
Nama*
Email*
Website Contoh: http://bizweb.co.id
Komentar*
 

Masukkan Kode: